PŘEDNÁŠKA IZRAEL A PALESTINA: Klubko problémů, které se jen těžko rozplétá

Izraelci, anebo Palestinci? Kdo je zodpovědný za násilí na Blízkém východě? Jaká je role USA a Ruska v izraelsko-palestinském konfliktu? A co Česko? Hraje nějakou roli v této již po sedm dekád trvající při? Jak to vůbec začalo? To jsou otázky, které se nám honí hlavou ve chvíli, kdy se na obrazovkách televize objeví informace ze Svaté země. Kéž by bylo tak jednoduché na tyto otázky odpovědět. Během výkladu mi nejde o to říci, kdo je za co zodpovědný a nebo kdo má na co právo, spíše se soustředím na vytvoření otázek a vyvolání zájmu studentů o danou problematiku. Navnadit je, aby si další informace zjistili sami, přitom jim ale dát pevný základ, ze kterého mohou vycházet a který jim pomůže orientovat se v té džungli, které se říká izraelsko-palestinský konflikt. Přednáška je koncipována převážně pro střední školy, gymnázia a nebo poslední ročníky základních škol.