PŘEDNÁŠKA: Nakba, nezávislost…a pak Izrael

Jak vlastně vznikl izraelsko-palestinský konflikt? To je otázka, na níž odpovědět není lehké a myslím, že málokterý soudný historik, politolog či jiný vědec by se do toho pustil. V této přednášce proto nabízím pohled pouze na krátké období dějin Svaté země a to převážně od listopadu 1947 do srpna 1949. V těchto pohnutých měsících se vytvářely procesy, které na jedné straně vedly k vytvoření státu Izrael, na straně druhé k odchodu 750 000 Arabů z jejich domoviny do vyhnanství. Obě situace pak vedly k válce mezi nově založeným židovským státem a několika arabskými armádami. Tyto měsíce definovaly vztahy na Blízkém východě na dlouhá desetiletí dopředu.