Keltové a Evropa

Keltové a Evropa – povídání o Keltech v Evropě a posléze i v Čechách. Keltové patří k historii Evropy stejně neodmyslitelně jako například Římané, Britové nebo Turci. Nejsilněji jejich odkaz přežívá v Irsku, Skotsku a na některých místech kolem Bretaně. Keltové však značně ovlivnili i naše dějiny a to včetně názvu české země. Tento starověký národ proslul svými neohroženými válečníky, ale také učenci a druidy. Řemeslné umění Keltů značně převyšovalo ostatní kultury v regionu a díky svému umění zpracování železa se jim jen málokdo odvážil postavit v boji.


V posledních letech se stále více v gastronomii objevují slova jako raw nebo paleo strava. Jde vlastně o jakýsi předpokládaný návrat k našim jídelním „kořenům“, k tomu, co lidem pomáhalo přežívat v dávných dobách. Co jedli ale Keltové, naši předci, kteří v české kotlině žili před více než dvěma tisíci lety? Co pili? K získávání, uchování a poté zpracování potravin je potřeba řad nástrojů, které si Kelti sami vyráběli, stejně jako oblečení, nádobí i další potřeby denního života.
Keltové žili v opevněných vesnicích / městech, kterým se říká oppida. Život zde byl mnohem jednodušší a bezpečnější než na farmách v otevřeném prostoru, ale ani zde to nebylo vždy úplně jednoduchá. Oppida sloužila jako kulturní, obchodní i společenská centra pro určité regiony. Konaly se zde obrovské oslavy keltských svátků a projížděli tudy karavany se zbožím z celého tehdy známého světa.
Jména keltských válečníků a vůdců jsou do historie Evropy vepsány krví, většinou krví římskou. Není se vlastně ani čemu divit, sami Keltové své dějiny nezaznamenávali, tedy jejich vzájemné války a bitvy zůstávají převážně zapomenuty. Když však povstaly proti imperiálním choutkám Říma, našel se vždy historik, ať již řecký nebo římský, jenž jejich hrdinný boj zaznamenal. Do boje proti nepřátelům je často provázeli.

120378008_10158430251528819_1742866078736016971_n

95259423_10157997946063819_7538206979357933568_n

95259423_10157997946063819_7538206979357933568_n